Ecotoxiciteitstesten

EPAS International heeft een door BELAC geaccrediteerd laboratorium met meer dan 30 jaar expertise in het optimaliseren van waterzuiveringsinstallaties en het minimaliseren van de impact van lozingen op het milieu. Onze ecotoxiciteitstesten helpen bedrijven om te voldoen aan lozingsvergunningen en om haalbare lozingsnormen te evalueren. We bieden acute toxiciteitstesten op verschillende trofische niveaus van waterorganismen, waarbij we een gestandaardiseerde aanpak gebruiken om de impact van afvalwaterlozingen op het milieu te bepalen.

Ecotoxiciteitstesten

De testen die we uitvoeren

Ecotoxiciiteitstesten onder accreditatie Andere ecotoxiciteitstesten
 • Bacterium: Vibrio fisherii
 • Freshwater algae: Pseudokirchneriella subcapitata
 • Marine algae: Phaeodactylum tricornutum
 • Freshwater crustacea: Daphnia magna
 • Marine crustacea: Artemia fransiscana
 • Fish: Danio Rerio
 • Freshwater rotifera: Brachionus calyciflorus
 • Marine rotifer: Brachionus plicatilis
 • Freshwater crustacea: Thamnocephalus platyurus
 • Brackish water copepode: Acartia tonsa
 • Freshwater crustacea: Ceriodaphnia dubia

Naast de hierboven genoemde standaardtests bieden we ook andere ecotoxicologische analyses zoals biologische afbreekbaarheidstests met Zahn-Wellens testen, piloottesten en nog veel meer. Kortom, de diensten van EPAS Consultancy op het gebied van ecotoxiciteitstesten leveren belangrijke informatie aan bedrijven in verschillende sectoren, waaronder chemicaliën, farmaceutica, textiel en afvalverwerking, om te voldoen aan lozingsvergunningen en milieuregelgeving en om de impact van hun lozingen op het milieu te minimaliseren.

Analyse van impact op ecosystemen

EPAS International beschikt over een gespecialiseerd en geaccrediteerd laboratorium dat ecotoxiciteitstesten kan uitvoeren voor acute effecten op zowel zoet- als zoutwaterorganismen, en is ook uitgerust om langetermijneffecten te onderzoeken met behulp van een pakket in-vitro- en in-vivotests de "ScreenTox". Door de aquatische ecotoxiciteit van een afvalwater te karakteriseren, kunnen onze experts bepalen of afvalwater al dan niet toxisch is voor de ecosystemen.

Voor de tests gebruikt ons bedrijf een Whole Effluent Toxicity (WET)-benadering, waarbij het totale toxische effect van afvalwater of effluent op waterorganismen wordt onderzocht. Deze aanpak verschilt fundamenteel van de klassieke analytische aanpak waarbij de specifieke vervuiling alleen chemisch wordt gekwantificeerd. WET biedt daarom een toegevoegde waarde en is ideaal bij milieuvergunningen en bedrijfsspecifieke BBT-studies (Best Beschikbare Technologie).

Wat als een staal toxisch is?

Als het resultaat van de test wijst op toxiciteit, kunnen onze experts helpen bij het identificeren van de oorzaak en de mogelijke eliminatiemethode van de toxiciteit door middel van een TIE-analyse.

.

Enkele van de grootste voordelen van ecotoxiciteitstesten

 

Geïnformeerde besluitvorming

Milieuverantwoordelijkheid

Naleving van regelgeving en reputatie & risicobeheer

.

 

Wist u dat...

 

... ons laboratorium een van de slechts twee geaccrediteerde laboratoria voor ecotoxiciteit in Vlaanderen is?


Dankzij het harde werk van onze laboranten is het laboratorium van EPAS International sinds 2019 BELAC 657-TEST geaccrediteerd voor ecotoxiciteitstesten.


Bekijk ons certificaat hieronder:

 

 

Wenst u meer informatie of een offerte?