Microscopische karakterisering

Microscopische slibanalyse

Microscopische karakterisering is een van de kernactiviteiten van EPAS International. Microscopische monitoring van de biomassa is essentieel voor een efficiënt beheer van een biologische zuiveringsinstallatie. De installatie wordt vaak alleen op basis van fysisch-chemische parameters zoals CZV, BZV of N opgevolgd. De essentie van het biologische proces, d.w.z. de kwaliteit van het slib, wordt vaak niet grondig genoeg beoordeeld.

EPAS International is in staat om de slibkarakteristieken te bepalen met behulp van standaard licht- en fluorescentiemicroscopie. Geavanceerde technieken en apparatuur maken het mogelijk om een gedetailleerd beeld te krijgen van het slib.

Live/Dead analyse

Live/Dead analyse is een microscopische techniek die gebruik maakt van fluorescentie om onderscheid te maken tussen dode en levende biomassa. Dit kan bijvoorbeeld zeer nuttig zijn in het kader van een selectieve chloreringscampagne om filamenten te elimineren. 

Identificatie van de filamenten

De identificatie van filamenten helpt bij het identificeren van de oorzaken van een onevenwichtige ontwikkeling van de filamenten. Deze kennis stelt ons in staat om in te grijpen in het proces en zo slibverlies te voorkomen.