Ecotoxiciteit

 Aquatische ecotoxiciteit

Ecosysteem impactanalyse

Door de aquatische ecotoxiciteit van een afvalwater te karakteriseren, wordt een schatting gemaakt van de impact van de lozing op het milieu. Dit gebeurt door het bepalen van de impact (overleving, groei, voortplanting,...) op geselecteerde testorganismen. Om de volledige voedselketen te simuleren, zijn de testorganismen afkomstig van verschillende trofische niveaus. De standaardniveaus zijn de bacteriën, de algen, de watervlo en de vissen.

Whole Effluent Toxicity (WET)

De term WET verwijst naar het algemene toxische effect van afvalwater of effluent op aquatische organismen. Deze benadering verschilt fundamenteel van de klassieke analytische benadering waarbij de specifieke vervuiling alleen chemisch wordt gekwantificeerd. WET biedt daarom een toegevoegde waarde en wint aan belang in milieuvergunningen en bedrijfsspecifieke BBT (Best Beschikbare Technologie) studies.

 

Ecotoxiciteitsproeven

EPAS International beschikt over een gespecialiseerd en gecertificeerd laboratorium voor de bepaling van de aquatische ecotoxiciteit van producten of watermonsters met betrekking tot drie referentieorganismen (bacteriën, algen en watervlooien). De evaluatie van acute of chronische effecten op zowel zoet- als zoutwaterorganismen is mogelijk.

EPAS International voert ecotoxiciteitstesten uit voor bedrijven in verschillende sectoren (chemie, farmacie, textiel, afvalverwerking, ...), omwille van verplichtingen opgenomen in de lozingsvergunning of in het kader van bedrijfsspecifieke BBT-studies om haalbare lozingsnormen te evalueren.

Op basis van de verkregen resultaten wordt in samenwerking met het bedrijf gezocht naar mogelijke oorzaken van de vastgestelde toxiciteit en de sanering ervan.