Waterhergebruik en duurzaamheid

Rationeel watergebruik

Naast haar expertise op het gebied van afvalwaterzuivering biedt EPAS International ook ondersteuning bij uw proceswatermanagement. Integraal waterbeheer wordt steeds belangrijker in de bedrijfswereld. Door zorgvuldig om te gaan met water binnen uw bedrijf en gebruik te maken van alternatieve waterbronnen kan de watervoetafdruk van uw bedrijf en de bijbehorende kosten vaak sterk worden gereduceerd. 

Mogelijke proceswaterproblemen: 

  • Water audits: EPAS International onderzoekt het waterverbruik binnen uw bedrijf en beschrijft de verschillende verbruiksartikelen en grote lozingen binnen het proces. Deze wateraudits vormen de basis voor onderzoek naar het mogelijke gebruik van alternatieve waterbronnen en hergebruik/recycling binnen het proces.
  • Onderzoek naar alternatieve waterbronnen: EPAS International onderzoekt alle mogelijke alternatieve waterbronnen (regenwater, oppervlaktewater en hergebruik van proceswater). EPAS International geeft advies over de beschikbaarheid van deze bronnen en eventuele noodzakelijke voorbehandelingsstappen voor het gebruik van water uit deze bronnen.
  • Onderzoek naar mogelijkheden voor waterhergebruik binnen het proces: op basis van de waterbalans en analyse van de kwaliteit van de afvalwaterstromen van verschillende processen kan worden bepaald of het mogelijk is om bepaalde afvalstromen binnen het proces te hergebruiken (bijv. hergebruik van beperkt verontreinigd spoelwater als primair spoelwater). EPAS International werkt verschillende scenario's voor u uit en berekent uw mogelijke besparingen.
  • Onderzoek naar de conditionering van afvalwater tot proces-/drinkwaterkwaliteit + ontwerp van installaties voor waterhergebruik: EPAS International werkt voor u verschillende scenario's uit voor hergebruik. Door een goed ontwerp en efficiënt proces van uw waterzuivering wordt een effluentkwaliteit verkregen die via enkele extra stappen (in de praktijk vaak membraanfiltratie en/of oxidatieve processen) weer gezuiverd kan worden tot proceswater. Dit leidt mogelijk tot aanzienlijke waterbesparingen, die op hun beurt de investeringskosten snel terugverdienen. 
  • Ontwerp van concepten en installaties voor de opwerking van alternatieve waterbronnen tot proces-/drinkwaterkwaliteit: analoog aan het ontwerp van installaties voor hergebruik biedt EPAS International ook advies over het ontwerp van concepten en installaties voor de zuivering tot proces- of drinkwaterkwaliteit van alternatieve waterbronnen zoals regenwater of zoet- en brak oppervlaktewater.
  • Opvolging van bestaande waterbehandelings- en/of conditioneringsinstallaties
  • Professionele hulp op het gebied van membraantechnologie: dit omvat het ontwerp van membraaninstallaties voor diverse toepassingen (hergebruik van afvalwater uit diverse industrieën, behandeling van spoelwater, zuivering van oppervlaktewater, ...), maar ook het oplossen van problemen in bestaande membraaninstallaties (zowel MF/UF als NF/RO).
  • Assistentie bij het ontwerp en de werking van installaties voor de productie van ultrazuiver water: specifiek de toepassing van RO-membranen, ionenwisselaars, het polijsten van koolstoffilters...
  • Audits van koelsystemen en koelwatercircuits: EPAS International kijkt hier naar het waterverbruik, maar ook naar de juiste conditionering van het koelwater. Daarnaast geven we advies over de preventie van legionella.

Alle adviezen en onderzoeken op het gebied van proceswater kunnen indien nodig worden ondersteund door eigen laboratoriumanalyses (net als bij afvalwateradvies).  Ook het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken op laboratorium- en pilotschaal behoort tot de mogelijkheden.

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via [email protected]