Ontwerp

Uitbreiding of renovatie van uw waterzuiveringsinstallatie

EPAS International bouwt geen waterzuiveringsinstallaties.
Wij kunnen echter wel het hele bouwproces coördineren en het project beheren.
Bovendien onderzoeken onze experts op basis van onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek de meest geschikte waterzuiveringstechnologie voor uw bedrijf.
Onze ingenieurs en experts begeleiden u dan verder bij de realisatie van de installatie. 

EPAS International biedt u daarom de technische ondersteuning van het proces aan als een geïntegreerd pakket van dienst en neemt de volgende stappen:

  1. Technische audit van uw systeem van A tot Z
  2. Operationeel concept en onderhoudsschema
  3. Acties definiëren om onderdelen van installaties te vernieuwen

Nieuwe installatie

Conceptontwikkeling
EPAS International ontwikkelt het technische concept van uw zuiveringsinstallatie op basis van expertise, audits, intern ontwikkelde tools en onderzoek ter plaatse.
Dit wordt vertaald in een Process Flow Diagram (PFD), dat de verschillende behandelingsstappen met alle belangrijke kenmerken (volumes, debieten, setpoints) laat zien.
Vervolgens wordt alle informatie in een gedetailleerd evaluatierapport gegoten.

Basistechniek
Het concept van de installatie wordt vertaald in een Proces- en Instrumentatiediagram (P&ID) met een indicatie van alle essentiële actuatoren en instrumentatie (procesinstrumenten: pompen, buizen, ...). Daarnaast worden de belangrijkste dimensies van de installatie in kaart gebracht. Verder wordt een technische beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de apparatuur (capaciteit, druk, debiet, materiaal) opgesteld met een raming van de investering en het operationele budget.

 

Besturen en automatisering

Een afvalwaterzuiveringsinstallatie (WZI) heeft vaak te maken met variaties in de samenstelling van het afvalwater. Dit kan leiden tot aanzienlijke verstoringen in het functioneren van de installatie.
In dergelijke gevallen wordt soms besloten om de capaciteit van de installatie te verhogen.

Maar het kan ook anders ... en beter!

Geavanceerde oliebestrijding elimineert de invloed van wisselende influentstromen en -belastingen.
Op die manier wordt een stabiel waterbehandelingsproces gegarandeerd en wordt de uitbreiding van het reactorvolume overbodig. 
Daarnaast kan dit systeem ook de automatische dosering van chemicaliën voor pH-aanpassing, bezinking en de toevoeging van (micro)voedingsstoffen regelen.
Overdoseringen en schommelingen in de concentratie van chemicaliën zijn uitgesloten.