Frogbox®

FROGBOX® – HET NIEUWSTE INSTRUMENT IN DE WATERDIAGNOSE

Een belangrijke ontwikkeling in de uitgebreide waterdiagnose

Hulpmiddelen voor het wereldwijd en continu meten van de waterkwaliteit zijn essentieel om de kosten en ecologische risico's te beheersen. Ook het belang van het monitoren van de effecten van hormoonontregelaars in gezuiverd afvalwater is in de loop der jaren toegenomen om een goede ecologische toestand te behouden. De beoordeling van deze hormoonontregeling is een recente en snel groeiende vraag van regelgevende instanties over de hele wereld. Seureca heeft via haar dochteronderneming EPAS International, in samenwerking met WatchFrog, een in-line meetinstrument voor hormoonontregelaars ontwikkeld: FrogBox®.

De noodzaak om de endocriene verstoring te beoordelen – Om een goed ecologisch evenwicht te behouden

FrogBox®

FrogBox® is een instrument voor bio-surveillance dat het mogelijk maakt om de kwaliteit van het geteste water continu te evalueren en helpt de biodiversiteit te behouden.

Dit nieuwe appartaat maakt het mogelijk om de mogelijke aanwezigheid van hormoonontregelaars in complexe waterige matrices direct ter plaatse te evalueren. De bepaling van het verstorende endocriene effect is gebaseerd op het gebruik van kleine biologische watermodellen (Xenopus kikkervisjes en de larven van Medaka vissen). Deze organismen dragen genetische merkers die door een natuurlijke reactie fluorescentie aantonen van de larven, bij blootstelling aan microverontreinigingen en hormoonontregelaars. Deze kikkervisjes worden geleverd in een cassette dat een week lang kan worden gebruikt. In FrogBox® circuleren deze biologische modellen door een transparante meetcel, waarin het niveau van de fluorescentie-emissie direct wordt gemeten. Hoe meer het water vervuild is, hoe meer licht er door de larven wordt uitgestraald

Uw voordelen

 • Continue meting van de waterkwaliteit (monitoring)
 • Detecteert de aanwezigheid van een of meerdere hormoonontregelaars
 • Verwerking van gegevens (elke 3 uur)
 • Alarmmiddel in geval van vervuiling of een incident
 • Instrument voor de controle van de behandelingen en de werkingskosten
 • Gemakkelijk te hanteren
 • Gemakkelijk te verplaatsen

Hoogwaardige bruikbaarheid

Frogbox® wordt gebruikt in afvalwaterzuiveringsinstallaties, op productielocaties voor drinkwater, voor industrieel afvalwater, met een focus op de farmaceutische, cosmetische, agrarische en chemische industrie.

Frogbox® kan gebruikt worden voor:

 • Het meten van de efficiëntie van een waterzuiveringssysteem (voor en na de behandeling)
 • Controle van de kwaliteit van het effluent
 • Controle van de algemene kwaliteit van de drinkwaterbronnen
 • Evaluatie van de impact op het ontvangende milieu
 • Bewaking van de waterkwaliteit
 • Identificeer de bronnen van de verontreiniging

Kies uw formule

Afhankelijk van de behoefte of het budget van de klant worden verschillende formules aangeboden: FrogBox® kan worden gehuurd, gekocht of kan gehuurd worden met de optie om te kopen.

Naast de huur of de aankoop van deze tool, zijn extra voordelen inbegrepen in de service. Deze extra diensten zijn:

 • Controle van het watersysteem
 • Aanvullende analyses
 • Interpretatie en evaluatie van de resultaten (in relatie tot andere parameters)
 • Advies
 • Opleiding

Meer informatie over de Frogbox®: [email protected] of +32 (0)9 381 51 30.

Winnaar van de 2015 LIFE Best Awards © European Commission