Ondersteuning en beheer van WZI's

Coördinatie en begeleiding van uw projecten

Verschillende partijen (verschillende afdelingen binnen uw bedrijf, leveranciers en aannemers, etc.) zijn betrokken bij de realisatie van een project. 

Projecten op het gebied van afvalwaterzuivering omvatten vaak een veelheid aan multidisciplinaire taken. Zowel bij de realisatie van een nieuwe WZI als bij de integratie van een nieuw proces in de bestaande WZI is een efficiënt projectmanagement van belang.
Projectmanagement, vanaf de conceptontwikkeling tot en met de implementatie, vereist een goede planning en projectopvolging door ervaren professionals.

EPAS International begeleidt namens u de gehele projectopvolging. Daarnaast verzorgen wij ook datamanagementsystemen zoals:

  • Projectmanagement
  • Technische ondersteuning
  • Planning en systemen
  • Design review & value engineering
  • Kostenraming
  • Coördinatie
  • Contract- en offerteverpakking
  • Analyse en rapportage van de voortgang van het project