Milieu-effectbeoordeling

Strengere normen voor afvalwater

De milieuwetgeving dwingt de industrie om te voldoen aan steeds strengere effluentnormen en te streven naar continue verbetering van de effluentkwaliteit. Om aan de eisen te voldoen, is het belangrijk om de afvalwaterzuivering als een integraal onderdeel van de productie te beschouwen.

BBT studies

BBT (Best Beschikbare Technologie) studies stellen EPAS International in staat om de juiste waterbehandelingstechnieken voor uw bedrijf te selecteren. EPAS International bekijkt in dergelijke studies zowel de productiefaciliteiten als de waterbehandeling. Vaak wordt ook de ecotoxicologische impact van het effluent op het oppervlaktewater bepaald. Deze holistische aanpak stelt EPAS INTERNATIONAL in staat om maatregelen aan de bron voor te stellen en waterzuiveringstechnieken op maat van de ecologische behoeften van het bedrijf te identificeren om zo het waterbeheer te optimaliseren. Een BBT-studie is een goede basis om met succes te onderhandelen over bedrijfsspecifieke effluentnormen met de overheid.

De BBT-evaluatie bestaat uit de volgende stappen:

 1. Audit van de productie
  EPAS International voert een volledige audit uit van uw bestaande productiefaciliteiten. Goed onderhoud, efficiënt gebruik van water en grondstoffen en up-to-date reinigingstechnieken of -strategieën dragen bij aan minder vervuiling en kostenbesparing.
 2. Audit van de (afval)waterzuivering
  Het doel van deze audit is het identificeren van mogelijke optimalisaties van processen en de configuratie van de installaties. Het eerste uitgangspunt is het bereiken van een optimale werking van de waterzuiveringsinstallatie door de nadruk te leggen op procesaanpassingen in plaats van op uitbreiding van de installatie.
 3. Aanvullende of geavanceerde zuiveringstechnieken
  Indien blijkt dat uw huidige fysico-chemische en/of biologische waterzuiveringssysteem niet aan de strenge normen kan voldoen, onderzoekt EPAS International of bijkomende, eventueel meer geavanceerde technieken economisch en technisch haalbaar zijn binnen een BBT-context. EPAS International beschikt over een kwalitatief hoogstaand laboratorium om de haalbaarheid van mogelijke technieken op labo- of pilootschaal te onderzoeken indien nodig.
 4. Ecotoxiciteitsonderzoek
  De haalbaarheid van bepaalde lozingsnormen moet worden beoordeeld in de context van de ecologische gevolgen voor het oppervlaktewater. De karakterisering van de ecotoxiciteit van de effluenten speelt hierbij een belangrijke rol. De wijziging of uitbreiding van bestaande installaties brengt aanzienlijke kosten met zich mee. De karakterisering van de ecotoxiciteit is een instrument om de ecologische meerwaarde van dergelijke inspanningen aan te tonen.