Audits & watermanagementplan

Capaciteitsproblemen

Capaciteitsproblemen

Audit door EPAS International

Goed waterbeheer is de beste manier om capaciteit te besparen. Sanering aan de bron is daarom essentieel voor de uitbreiding van de zuiveringscapaciteit.
EPAS International analyseert de capaciteit van uw bestaande waterzuiveringsinstallatie (WZI) en helpt u zo uw watergebruik te optimaliseren.
Daarnaast kan door laboratoriumonderzoek nagegaan worden of veranderingen in de productie kunnen zorgen voor een striktere naleving van de milieunormen.

Audit van de productie

EPAS International onderzoekt de bestaande productiefaciliteiten.
Goed onderhoud, efficiënt gebruik van water en grondstoffen en up-to-date reinigingsactiviteiten zorgen voor minder vervuiling en hogere besparingen. 

Advies en coördinatie voor de bouw van een nieuwe WZI 

Indien een uitbreiding van de waterzuiveringsinstallatie nodig is of een nieuwe installatie wordt gebouwd, biedt EPAS International onafhankelijk advies en coördinatie tijdens de bouw. Wij evalueren de verschillende offertes van leveranciers om er zeker van te zijn dat de installatie aan alle eisen voldoet en de juiste prijs draagt. Op basis hiervan geven wij een onafhankelijk advies dat niet wordt beïnvloed door commerciële belangen bij de verkoop van een specifieke technologie, installatie of systeem. 

Indien een nieuwe WZI op uw agenda staat, kan EPAS International u bijstaan. Wij geven advies, stellen het juiste concept op en coördineren de bouw van de installatie. 

Laboratoriumonderzoek

Door middel van laboratoriumonderzoek en testen kan een snelle diagnose van de geconstateerde problemen worden vastgesteld en kunnen concepten van waterzuiveringsinstallaties worden opgesteld.

Efficiënte gegevensverwerking

Efficiënte gegevensverwerking

Heeft u een uitgebreide verzameling van gegevens en cijfers in verschillende bestandsformaten en uit verschillende bronnen?
Zijn uw beslissingen en rapporten op basis van deze informatie te traag en/of minder efficiënt?

Als oplossing heeft EPAS International het D-MISS® concept ontwikkeld om eenvoudige gegevensverzameling te stimuleren en een vlotte uitwisseling van informatie te garanderen.
D-MISS® is een platform dat al uw informatie verzamelt, samenvat, interpreteert en presenteert.
Elke waterzuiveringsinstallatie is anders. D-MISS® past zich aan uw specifieke behoeften aan. 

Mis de voordelen van D-MISS® niet!
EPAS International helpt u graag om uw waterzuiveringsinstallatie beter en effectiever te beheren, waardoor u veel tijd en kosten bespaart. 

Neem contact met ons op via [email protected]

Dosering van chemicaliën

Dosering van chemicaliën

Wanneer zich een onverwacht en dringend probleem voordoet in uw (afval)waterzuiveringsinstallatie, lijkt de snelste oplossing vaak het doseren van voedingsstoffen, polymeren, FeCL3 of andere chemicaliën te zijn.
Helaas verliest men door de urgentie van de situatie vaak uit het oog dat er soms onveilige en onbetrouwbare doseersystemen worden gebruikt.
EPAS International levert snel het juiste doseersysteem om aan uw wensen te voldoen en het probleem snel en duurzaam te verhelpen.

Onafhankelijke evaluatie van offertes

Onafhankelijke evaluatie van offertes

EPAS International evalueert als onafhankelijke partij de offertes van verschillende leveranciers van (afval)waterzuiveringsinstallaties.

Voor elke offerte worden de sterke en zwakke punten tegen elkaar afgewogen om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke concept helemaal overeenkomt met uw behoeftes, en dat aan de beste prijs.

Opstarten en opvolgen van biologische waterzuiveringsinstallatie

Opstarten en opvolgen van biologische waterzuiveringsinstallatie

Wanneer de bouw van een installatie is afgerond, begint de biologische opstart. Tijdens die opstart is de biologie zeer gevoelig voor storingen en vereist daarom een goede opvolging.
EPAS International biedt on-site assistentie om te zorgen voor goede operationele veranderingen en een vlotte opstart, en verdere opvolging ter plaatse of op afstand.

Risico- of betrouwbaarheidsanalyse van uw systeem

Risico- of betrouwbaarheidsanalyse van uw systeem

Voldoen uw installaties aan de procesvereisten?
Een technische audit door EPAS International zal de zwakke punten van uw installatie in kaart brengen en maatregelen voorstellen om deze te verbeteren.