ISO 17025

 EPAS INTERNATIONAL BELAC GEACCREDITEERD VOOR ECOTOXICITEITSTESTEN!

Ondersteund door meer dan 28 jaar expertise in de optimalisatie van waterzuiveringsinstallaties denkt EPAS International mee om de impact van de lozingen op het milieu te minimaliseren.

Gezien de gedegen ervaring met milieu-impactstudies en ecotoxiciteitstesten was het een logische stap om dit om te zetten in een BELAC-accreditatie.

In het kader van zowel interne R&D-studies als onderzoeken binnen een wettelijk kader (bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning, advies over milieu-inspectie, ...) onderzoekt EPAS International op een gestandaardiseerde manier de acute ecotoxiciteit op de verschillende trofische niveaus die representatief zijn voor het ontvangende milieu.

De ondersteuning houdt hier echter niet op. Naast de acute effecten is het labo van EPAS International ook uitgerust om de effecten op lange termijn te onderzoeken. Met behulp van de tool "ScreenTox", een pakket van in vitro en in vivo testen, ligt de focus niet langer op de intoxicatie van het organisme als zodanig, maar op effecten op moleculair niveau. Op deze manier kunnen bepaalde microverontreinigingen, die een langdurig effect op het milieu hebben, in een vroeg stadium worden opgespoord.

Neem gerust contact met ons op via [email protected].