Uitbreiden of renoveren

Uitbreiden of renoveren van uw WZI?

Bouw van de WZI

EPAS bouwt geen waterzuiveringsinstallaties. Wij kunnen wel het hele bouwproces voor u coördineren. Bovendien onderzoekt onze consulting-afdeling wat de best geschikte waterzuiveringstechnolgie is voor uw bedrijf, gebaseerd op onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek.
De afdeling “Design” begeleidt u verder doorheen de realisatie van het systeem.

EPAS biedt dus procestechnische begeleiding als geïntegreerd dienstenpakket aan. Wij nemen daarbij volgende stappen:

1. Technische audit van uw systeem
2. Concept onderhoudsschema
3. Acties definiëren om oude componenten te vervangen

Nieuwe installatie

Wanneer u een nieuwe installatie bouwt, zet EPAS de volgende stappen:

1. Concept engineering
EPAS werkt het technische concept uit van uw zuiveringsinstallatie, gebaseerd op ervaring, audits en/of onderzoek. Dit wordt vertaald naar een Process Flow Diagram, dat de verschillende stappen van de behandeling toont, met alle belangrijke karakteristieken (volumes, flow rates, setpoints). Alle informatie wordt vervolgens in een gedetailleerde offerte gegoten.

2. Basic Engineering
Het concept van de installatie wordt vertaald naar een P &ID (Process and Instrumentation Diagram) met een indicatie van alle essentiële actuatoren en instrumentatie (proces instrumenten: pompen, buizen, …).
Daarnaast worden ook de belangrijkste dimensies van de installatie in kaart gebracht. Een technische beschrijving van de belangrijkste karakteristieken van de uitrusting (capaciteit, druk, debiet, materiaal) wordt opgemaakt met een raming van het budget.

3. Evaluatie van offertes
EPAS evalueert de verschillende offertes van leveranciers van afvalwaterbehandelingsinstallaties op een onafhankelijke wijze. EPAS zal de sterke en zwakke punten van elke offerte aanhalen om ervoor te zorgen dat het finale concept overeenkomt met uw behoeften.

4. Start-up en opvolging van de installatie
Eens de constructie van de installatie afgelopen is, begint de biologische start-up. Zoals velen weten, is bouwen verschillend van biologie. Gedurende de start-up is de biologie zeer gevoelig voor storingen en benodigt daarom een goede opvolging. EPAS zorgt voor on site assistentie om de juiste operationele veranderingen te verzekeren en een vlotte start-up. Eens de installatie goed is opgestart, zorgt EPAS voor een continue verdere opvolging.