Strengere effluentnormen

strengere-effluentnormen

Onderzocht door EPAS

De milieuwetgeving dwingt de industrie om te voldoen aan strenge effluentnormen en te streven naar voortdurende verbetering van de effluentkwaliteit. Om aan deze vereisten te voldoen, is het belangrijk de afvalwaterzuivering niet los te zien van de productie.

BBT-studie

BBT-studies stellen EPAS in staat om de gepaste waterzuiveringstechnieken te voorzien voor de ecologische behoeften van het bedrijf.
EPAS voert bedrijfsgebonden BBT-studies (Best Beschikbare Technieken) uit van de productiefaciliteiten en de waterzuiveringsinstallatie. Dit kan gecombineerd worden met een ecotoxicologische analyse van het effluent op het oppervlaktewater. Deze holistische benadering waarbij de productie en zuivering geïntegreerd worden bestudeerd, stelt EPAS in staat om vuilvrachten aan de bron te beperken en waterzuiveringstechnieken te identificeren voor de ecologische behoeften van het bedrijf. Daarnaast maakt zo’n studie het mogelijk om succesvol te onderhandelen met overheidsinstanties over bedrijfsspecifieke effluentnormen.

De BBT-evaluatie bestaat uit volgende stappen:

 1. Audit van de productie
  EPAS doet een volledige audit van uw bestaande faciliteiten. Goed onderhoud, efficiënt gebruik van water en materiaal en up to date schoonmaak operaties zullen zorgen voor minder vervuiling en hogere besparingen. Preventie is de sleutel voor een optimale afvalwaterzuivering. Voorkomen is beter dan genezen.
 2. Audit van de afvalwaterzuivering
  De audit van de afvalwaterzuiveringsinstallatie zal de mogelijke optimalisaties van de procesvoering en configuratie van de installatie aan het licht brengen. De optimale werking van de afvalwaterzuivering zal behaald worden door de nadruk te leggen op proces aanpassingen in plaats van uitbreiding van de installatie.
 3. Bijkomende of geavanceerde waterzuivering
  Wanneer strenge normen niet kunnen worden behaald met de huidige waterzuiveringsinstallatie of wanneer biologische of fysio-chemische waterzuiveringstechnieken niet volstaan, onderzoekt EPAS of bijkomende of geavanceerde technieken economisch en technisch haalbaar zijn conform de BBT-principes. EPAS beschikt over een hoogwaardige infrastructuur op laboratorium en pilootschaal om mogelijke technieken te onderzoeken.
 4. Ecotoxiciteitsonderzoek
  Aanpassingen of uitbreidingen van installaties betekenen vaak bijkomende kosten. De ecologische meerwaarde van die inspanningen dient duidelijk in kaart te worden gebracht.