Opvolging van de waterzuivering

opvolgingwaterzuivering

Opgevolgd door EPAS

EPAS staat u dagelijks/wekelijks/maandelijks bij met advies over het beheer van uw waterzuiveringsinstallatie. De kwaliteit van het afvalwater en bijgevolg ook het beheer van uw installatie kan immers van dag tot dag verschillen. Een biologisch systeem vereist voortdurende aanpassing op basis van gespecialiseerd advies en loopt niet op “automatische piloot”.

De waterzuiveringsinstallatie wordt opgevolgd aan de hand van regelmatige bezoeken, via telefonisch contact of via e-mail of fax, het doorsturen van uw datafiles en regelmatige microscopische karakterisering van het biologische slib. De permanente ondersteuning door EPAS garandeert een goed beheer van uw waterzuiveringsinstallatie, preventieve acties om problemen te voorkomen en snelle en accurate remediëring in geval van minder goede effluentkwaliteit.