Mobiele waterzuiveringsinstallaties

jpg3

Speciale afvalwaters

Wordt u geconfronteerd met kleine, maar speciale influentstromen die de werking van uw WZI weleens verstoren?
Wellicht dienen deze afvalwaterstromen voorbehandeld te worden, vooraleer zij in de WZI terecht komen.
In dat geval zoekt EPAS voor u de Best Beschikbare Techniek (BBT) uit om uw installatie voldoende af te stemmen op dergelijke speciale afvalwaters.