Microscopisch slibonderzoek

microscopisch-slibonderzoek

Geanalyseerd door EPAS

Microscopische opvolging van de biomassa is essentieel voor een goed beheer van een biologische installatie. Meestal wordt de installatie opgevolgd op basis van de parameters COD, BOD, N of andere. De essentie van het proces, namelijk de slibkwaliteit wordt vaak niet grondig genoeg bekeken.

Standaard lichtmicroscopie maakt het mogelijk om slibkarakteristieken te bepalen. Door geavanceerde technieken en apparatuur verkrijgen we een gedetailleerd beeld van het slib.

Live/Dead Analyse

Live/Dead analyse maakt een onderscheid tussen dode en levende biomassa en kan zeer nuttig zijn tijdens een selectieve chlorering campagne om filamenteuze massa’s tegen te gaan.

Door identificatie van filamenten worden de oorzaken van een onevenwichtige ontwikkeling van een specifiek type filamenteuze bacteria achterhaald. Deze kennis stelt ons in staat om in te grijpen in het proces en slibverlies te voorkomen. Basiskennis van eenvoudige lichtmicroscopie is een must om elk proces van de waterzuivering bij te sturen.

Microscopische karakterisering is in dit opzicht één van EPAS’ core activiteiten.