Doseren van chemicaliën

Doseersystemen

Heeft u het al meegemaakt? U heeft een onverwacht en dringend probleem met de afvalwaterzuivering. De snelste oplossing lijkt het doseren van nutriënten, polymeren, FeCI3 of andere chemicaliën.
Jammer genoeg verliest men, door de dringendheid van de situatie, vaak uit het oog dat onveilige en onbetrouwbare doseersystemen worden gebruikt.
EPAS zorgt snel voor het geschikte doseersysteem.