Design

Objectieve evaluatie van technologie en leveranciers?

Uitbreiden of vervangen? U bent van plan uw bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie uit te breiden met nieuw materiaal of om oud materiaal te vervangen?
lees meer

Efficiënte dataverwerking

Overvloed aan gegevens ... U heeft een uitgebreide collectie gegevens en figuren in verschillende bestandsformaten en van verschillende bronnen? Beslissingen maken op basis van die informatie of rapporteren loopt momenteel minder efficiënt en zorgt voor tijdverlies?

lees meer

Doseren van chemicaliën

Doseersystemen Heeft u het al meegemaakt? U heeft een onverwacht en dringend probleem met de afvalwaterzuivering. De snelste oplossing lijkt het doseren van nutriënten, polymeren, FeCI3 of andere chemicaliën.

lees meer

Uitbreiden of renoveren

Bouw van de WZI EPAS bouwt geen waterzuiveringsinstallaties. Wij kunnen wel het hele bouwproces voor u coördineren.

lees meer

Controle en automatisatie van de WZI

Controle door EPAS De WZI krijgt vaak te maken met variaties in de afvalwatersamenstelling. Dit kan vaak grote verstoringen veroorzaken in het functioneren van het systeem.

lees meer

Mobiele waterzuiveringsinstallaties

Speciale afvalwaters Wordt u geconfronteerd met kleine, maar speciale influentstromen die de werking van uw WZI weleens verstoren?

lees meer

Risico- of betrouwbaarheidsanalyse van uw systeem

Voldoen uw installaties aan de procesvereisten? Een technische audit door EPAS zal de zwakkere punten van uw installatie aantonen en maatregelen voorstellen om deze te verbeteren.lees meer

Coördinatie en supervisie van uw projecten

Coördinerende adviesverlening Verschillende partijen (verschillende departementen binnen uw onderneming, ingenieursbureaus, leveranciers en contractors,...) zijn betrokken bij de realisatie van een project.

lees meer