Coördinatie en supervisie van uw projecten

jpg5

Coördinerende adviesverlening

Verschillende partijen (verschillende departementen binnen uw onderneming, ingenieursbureaus, leveranciers en contractors,…) zijn betrokken bij de realisatie van een project.
Projecten op vlak van afvalwaterzuivering omvatten vaak een veelheid aan multidisciplinaire taken. Zowel bij de realisatie van een nieuwe WZI, als bij de integratie van een nieuw proces in de bestaande WZI, is goed projectmanagement belangrijk. Het management van projecten, vertrekkende van de conceptontwikkeling tot de implementatie, vereist een goede planning en projectopvolging door ervaren professionals. EPAS leidt voor u de volledige projectopvolging. Daarnaast voorzien wij ook datamanagementsystemen zoals:
• Project Management
• Engineering ondersteuning
• Planning en assistentie
• Design Review and Value Engineering
• Kosteninschatting
• Coördinatie
• Contract and Bid Packaging
• Analyse en rapportering projectverloop