Controle en automatisatie

jpg2

Controle door EPAS

De WZI krijgt vaak te maken met variaties in de afvalwatersamenstelling. Dit kan vaak grote verstoringen veroorzaken in het functioneren van het systeem. In dergelijke gevallen wordt soms beslist om de capaciteit van de installatie te vergroten.

Maar het kan ook anders, … en beter!
Geavanceerde controle elimineert de invloed van variërende influentdebieten- en vrachten.
Zo wordt een stabiel waterzuiveringsproces gegarandeerd en wordt de uitbreiding van het reactorvolume overbodig.

Daarnaast kan dit systeem ook het automatisch doseren van chemicaliën voor pH bijstelling, bezinking en toevoeging van (micro)nutriënten. Daarbij zijn overdosissen en fluctuaties in de concentratie van chemicaliën uitgesloten.

Op basis van een audit van de WZI stelt EPAS de geschikte instrumentatie en controle-strategie voor.
EPAS assisteert u bij integratie van het controle-systeem in een nieuw of bestaand PLC systeem en begeleidt u tot het systeem optimaal functioneert.