Consultancy

Opvolging van de waterzuivering

Opgevolgd door EPAS. EPAS staat u dagelijks/wekelijks/maandelijks bij met advies over het beheer van uw waterzuiveringsinstallatie. De kwaliteit van het afvalwater en bijgevolg ook het beheer van uw installatie kan immers van dag tot dag verschillen. Een biologisch systeem vereist voortdurende aanpassing op basis van gespecialiseerd advies en loopt niet op "automatische piloot".
lees meer

Acute problemen met de waterzuivering

Assistentie door EPAS. Wat uw probleem met de waterzuivering ook is (toxiciteit, stikstofverwijdering, uitwassen van vaste stoffen,...) en of het dringend is of niet, laat het ons weten en we helpen u zo snel mogelijk verder.
lees meer

Capaciteitsproblemen

Audit door EPAS. Een goede waterhuishouding is de beste manier om capaciteit te sparen. Saneren aan de bron is dus essentieel, voor de uitbreiding van de zuiveringscapaciteit.
lees meer

Strengere effluentnormen

Onderzocht door EPAS. De milieuwetgeving dwingt de industrie om te voldoen aan strenge effluentnormen en te streven naar voortdurende verbetering van de effluentkwaliteit.
lees meer

Rationeel watergebruik

EPAS helpt u bij al uw proceswater vragen. Integraal waterbeheer wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Dit zowel vanuit het oogpunt van het beperken van lozingen met bijbehorende kosten, als het beperken van inname van grond- en/of drinkwater.
lees meer

Aquatische ecotoxiciteit

Impactanalyse van het ecosysteem. Bij het bepalen van de aquatische ecotoxiciteit van een afvalwater, maakt men een inschatting van de impact van de lozing op het milieu aan de hand van de impact (overleven, groeien, voortplanten,...) op geselecteerde (gevoelige) testorganismen.
lees meer

Microscopisch slibonderzoek

Geanalyseerd door EPAS. Microscopische opvolging van de biomassa is essentieel voor een goed beheer van een biologische installatie. Meestal wordt de installatie opgevolgd op basis van de parameters COD, BOD, N of andere.
lees meer