Algemene inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijven
U kan deelnemen aan één van onze opleidingen door in te schrijven via onze opleidingskalender of door te mailen naar opleidingen@epas.be. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging per mail. Wij zijn tevens telefonisch bereikbaar voor al uw vragen: 09 381 51 30.
EPAS is erkend als onderwijsinstelling voor de KMO-portefeuille.
Voedingsbedrijven die zich voor onze opleidingen inschrijven kunnen voor de meeste opleidingen een subsidie ontvangen via Alimento.
Mogelijke wijzigingen in de vermelde data in dit opleidingsaanbod zijn voorbehouden.

Plaats
De opleidingen gaan door in het opleidingslokaal van EPAS, Dok Noord 4C bus 003, 9000 Gent, alsook op andere locaties welke per opleiding worden meegegeven. Aan het opleidingslokaal van EPAS is er parkeermogelijkheid aanwezig op het terrein zelf.

Deelnemersattest
Na het succesvol beëindigen van een opleiding, ontvangt u van ons een attest. Onze opleidingen komen eveneens in aanmerking voor de aanvullende opleiding milieu-coördinator.

Opleidingsgeld
Het opleidingsgeld omvat de opleiding, het cursusmateriaal, een warme lunch, versnaperingen tijdens de pauzes en administratiekosten. Alle vermelde prijzen in het opleidingsaanbod zijn exclusief 21% BTW.
Mogelijke wijzigingen in de vermelde prijzen in dit opleidingsaanbod zijn voorbehouden. Eventuele tarief-verhogingen gaan van start bij de aanvang van een nieuw kalenderjaar.

Betaling
Na het volgen van iedere opleiding ontvangt u een factuur m.b.t. de gevolgde opleiding.

Annulering
We accepteren alleen schriftelijke annuleringen. Onderbreken van de opleiding of gedeeltelijke aanwezigheid geeft geen recht op terugbetaling van reeds betaald opleidingsgeld. Na inschrijving is het wel mogelijk om uw plaats te laten innemen door een collega, indien u toch niet kan deelnemen aan de opleiding.
Bij onvoldoende inschrijvingen kan EPAS besluiten een opleiding te annuleren. EPAS is niet aansprakelijk voor eventuele consequenties die deze annulering mogelijk voor deelnemers/klanten heeft.